skip to Main Content
+90 262 332 18 41 kocaeliailedanismanligi@gmail.com
Kocaeli Wisc-R Zeka Testi Merkezi

Kocaeli Wisc-R Zeka Testi Merkezi

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA

WİSC-R ZEKA TESTİ

KOCAELİ AİLE DANIŞMA MERKEZİ

 

WISC – R  ZEKA TESTİ

6 yıl 0 ay-16 yıl 11 ay grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak
uygulanan bir testtir.
Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir. Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir
şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir.
1949 yılında David Wecsler tarafından geliştirilmiş, 6 yıl 0 ay-16 yıl 11 ay yaşlarındaki
çocuklar için WISC’i ( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır.
Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC- R
(Revize Edilmiş Versiyonu) ortaya çıkmıştır.
Wechsler’in getirdiği yeni sistemin en önemli yararı, çocuğun yerini kendi yaşıtları
içerisinde görebilmek ve zaman içerisinde bazı karşılaştırmalara gidebilmektir.
Wisc-r Zeka Testinin Özellikleri
Wisc-r zeka testi ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik
ve güvenirliği en yüksek olanıdır. Alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler
bulunması, yorum ve puanlama kriterlerinin netliği, sonuçlarının açık, anlaşılır ve tatmin
edici olması bu zeka testinin daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır.
Üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar ve
okullar Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadırlar.
Wisc-r zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip
edebilme imkanına sahip olarak gerekli eğitim desteğini erken yaşlarda verme fırsatı
yakalayabilirsiniz.
Wisc-r Zeka Testinin Koşulları ve Önemi
Wisc-r testine girmesi gereken bir çocuğun belli başlı koşullara uyarsa daha
sağlıklı neticeler alınabilir.
Dinlenmelidir.
Uykusunu almış olmalıdır.
Aç olmamalıdır.
Sağlıklı gelmelidir.
Herhangi bir ilaç kullanıyorsa o ilacın etkisinde olmaması gerekir.
Rahat kıyafetler tercih edilmelidir.
Çocuğa gerekli açıklamalar testlerden önce verilmelidir.
Testin sonucunu etkileyecek tüm koşullar sağlanmalıdır.

Bazı çocuklarımız günlük hayatta bulundukları oartamlarda çeşitli farklılıklar
göstermektedir.
Çocuklarda sıra dışı cevaplar,
Yaşının üzerinde beceri ve konuşmalar,
Çeşitli yetenekle
Derslerden sıkılma,
Öğrenmede ve algılamada güçlük çekme,
İletişim problemleri
Gibi daha birçok sıralayabileceğimiz durumlar göstermekte ve kendilerini fark
ettirmektedirler.
Çocukların ne durumda olduğunun incelenmesi gerekmektedir.
Çocuk bu sayede sahip olduğu yeteneğini zekasını daha iyi kullanabilir.
Veya herhangi bir zeka geriliği durumunda yine çocuk doğru yönlendirme ve
eğitimi ile daha mutlu daha başarılı yönlendirmeler gerçekleşir.
Bu testle beraber aileler daha fazla bilinçlendirilebilir.

Wisc-r Zeka Testini İnceleyelim
Wisc-r bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir
zeka testidir.
Wisc-r testi, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölümde bir yedek, 5 ana
test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır.
Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait
yedek test uygulanır.
Wisc-r testi sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü
elde edilir.
Wisc-r testinin bazı alt testleri süreye dayalı olarak uygulanır.
Bu iki gruba ait testler birbiri ardına verilir.
Yani çocuğunuz, sözel zeka bölümüne ait bir test uygulandıktan sonra, çocuğa bir
performans zeka testi verilir.
Sözel Zeka Grubuna ait alt testler:
Genel Bilgi,
Benzerlikler,
Aritmetik,
Sözcük Dağarcığı,
Yargılama,
Sayı Dizisi,
Performans Zeka Grubuna ait alt testler ise:
Resim Tamamlama,
Resim Düzenleme,
Küplerle Desen,
Parça Birleştirme,
Şifre,
Labirentler,
Ek test olan Sayı Dizisi ve Labirentler çocuğa uygulanmak zorunda değildir.
Diğer testlerden eş değer olan testlerin bozulması durumunda yukarıda belirtilen ek
testler uygulanır.

Çocuk belki sayısal problemleri sevmiyordur istemiyordur bu durumda aritmetik testi
uygulamayıp yedek test olan sayı dizisi uygulanır.
Böylelikle çocuğa hem daha cazip gelir hem de testin sonuçlanması için teste devam
imkanı olur.
Sözel Bölüm Alt Testleri
1. Genel Bilgi:
Kristal zeka diye de adlandırılan genel bilgiyi ölçmede uygulanan bir alt testtir.
Çocuğunuzun okuldan, ailesinden, ve kültüründen öğrendiği çevresel bilgileri ölçer.
Uzun süreli hafızayı etkilemektedir.
Genel bilgi testin sonucu düşük çıkarsa:
Çocuğunuzla birlikte kitap okuyun.
Onunla daha açık ve akıcı konuşun.
Size nesnelerin isimlerini veya bilgiler sorduğunda cevap vermeye çalışın.
Birlikte nesneleri tanımaya çalışın sonra çocuğa nesnelerin adlarını sormaya çalışın.
Resimli nesneleri tanıtan kitapları okutmaya çalışın.
2. Benzerlikler:
Verilen iki şey arasında ki kullanım, şekil, tür gibi yönlerden benzerliklerinin söylenmesi beklenir.
Çocuğunuzun soyut düşünebilme, ve bu düşünceyi doğru ve açık bir şekilde ifade edebilme
yeteneğini ölçer.
Bu alt-testte yüksek skor alan çocukların genelde hayal güçleri geniştir ve sosyal bilimler gibi
soyut düşünme yeteneğinin gerekli olduğu alanlarda becerikli olabileceklerinin habercisidir.
Benzerlikler testin sonucu düşük çıkarsa:
Nesneler arasında ilişkiler kurdurmaya dikkat edin.
Daha önce de belirttiğimiz gibi çocuğunuzla net bir şekilde konuşun.
Öğretmeye çalıştığınız nesnelerin arasında ki benzerlikleri net açık ve anlaşılır şekilde çocuğa
ifade edin.
Nesneler arasında ki benzerlikleri öğretmeye çalışın kaban-mont arasında nasıl biz benzerlik
olduğunu ilk siz söyleyin sonra diğer bir benzerlik nesneleri bulunarak çocuğa yöneltilir ve benzerliğinin
söylenmesi beklenir.
3. Aritmetik:

Çocuğa zihinsel ve sonlara doğru görsel olarak aritmetik sorula verilir ve bunları belli sürede
çözme istenir.
Böylelikle, çocuğunuzun zihinsel ve görsel olarak aritmetik sorularını çözebilme yeteneği, aynı
zamanda kısa-süreli bellek ve çalışan belleğinin kapasitesi ölçülür.
Bu testte, çocuk bazı soruları görmeden çözeceği için zihinden yapacağı için hafıza da tutma
zihinsel işlemler becerileri ölçülür.

Aritmetik testin sonucu düşük çıkarsa:
Matematik ödevlerini beraber yapın.
Basit zihinsel sorular sorun zihinden yardım almadan cevaplamasını bekleyin.
Birlikte problemleri sesli okuyun, ve çözümünün sözel olarak üstünden gidin.
Zihnini aktif kullanabilecek sayısal içerikli akıl zeka oyunları beraberce oynayın ilk olarak siz yapın
nasıl yapıldığını gösteren sonra aynısını çocuktan isteyin ve aynısını yapmasını bekleyin.
4. Sözcük Dağarcığı:
Çocuğunuzun sözcüklerin ve kavramların açıklamalarını yapabilme ve bunları ifade edebilme
yeteneğini ölçen bölümdür.
Uzun-süreli belleği ölçmektedir.
Sözcük dağarcığı testi sonucu düşük çıkarsa:
Çocuğunuz için nesneleri ve kavramları tanımlayın.
Nesneler ve kavramlara ne demek sorularını sorun ilk siz cevaplayın sonra çocuğunuza
cevaplamasını isteyin.
Bilmediğiniz kavramları farklı kaynaklardan yardım alarak beraberce cevaplandırın.
5. Yargılama:
Çocuklara belli durumlar verilir .
Çocuğun bu durumlarda ne yapacağı öğrenilir.
Muhakeme, mantık yürütme ve duygusal olgunluk seviyesini gösteren alt testtir.
Çocuğunuzun sosyal zekasına dair ipuçları verir.
Yargılama testi sonucu düşük çıkarsa:
Çocuğunuz için olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurun.
Baştan savmayın.

Ayrıca birlikte kitap okumak da çocuğun bu alanda gelişimini sağlayacaktır.
6. Sayı Dizisi:
Yukarıda ki beş testte herhangi bir sorun olursa kullanılabilecek yedek alt testtir.
Çocuğunuzun işitsel kısa-süreli belleğini ve çalışma belleğini ölçen alt testtir.
Sesli uyaranları algılama ve zihinsel olarak tekrarlayabilme yeteneğini gösterir.
WISC-R Performans Bölümü Alt Testleri
1. Resim Tamamlama:
Çocuğunuzun görsel dikkatini ölçmeye yarayan bir alt testir.
Çocuğunuzdan bir resimde (objede) eksik olan detayları göstermesi ve söylemesi
istenir.
Resim tamamlama testi sonucu düşük çıkarsa:
Çocuğunuzun görsel dikkatini yoğunlaştırabilmesi için onu puzzle tarzı oyuncaklara
teşvik etmek, onunla birlikte oynamak ve zorlandığı yerlerde yardım etmek çocuğunuzun
zamanla görsel dikkatini geliştirmesine yardımcı olacaktır.

2. Resim Düzenleme:
Belirli olaylar kartlar üzerinde karmaşık bir sırayla çocuklara verilir ve çocuğun
düzenlemesi beklenir.
Çocuğunuzun görsel dikkatiyle birlikte, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi
kurabilme yeteneğini ölçer.
Resim düzenleme testi sonucu düşük çıkarsa:
Çocuğunuzla görsel olarak mantıklı bir akışı olan, yaşına uygun filmler izlemeniz.
Çocuğunuz okumayı biliyorsa, resimli çocuk hikayelerini okuması ve ona anlattırılması
ona katkıda bulunacaktır.
3. Küplerle Desen:
Bu unsurlardan ilki, çocuğun gördüğü deseni, kısa-dönemli hafızasına atabilmesi
ve kendi küpleriyle deseni yaparken işleyen hafızasını kullanabilmesidir.
Bu alt testte ellerle görsel algı ile hareketsel koordinasyonun birleştirilebilmesi
(örneğin, araba kullanırkenki gibi) son derece önemlidir.
Eğer çocuğunuzun küplerle desen alt testinde ki skoru ortalamanın üstü veya
çok üstündeyse, çocuğunuzun görsel ve çevresel kabiliyeti oldukça yüksek demektir.

Küplerle desen testi sonucu düşük çıkarsa:
Çocuğunuzla sık sık puzzle ve LEGO oynayın.

4. Parça Birleştirme:
Çocuğunuzun parça bütün ilişkisini kavrayabilme ve görsel-hareketsel
koordinasyon yeteneğini ölçer.
Parça birleştirme testi sonucu düşük çıkarsa:
Çocuğunuzla puzzle oynamak, objelerin parça kısımlarını sorduğunda cevap
vermek çocuğunuzun parça-bütün ilişkisi kurabilme yeteneğini geliştirecektir.
5. Şifre:
Çocuğun yaşına göre seçilen bölümde çocuğun belirli sürede belirli şekilleri
alana yerleştirmesi gerekiyor.
Psikomotor hızı ve görsel-hareketsel koordinasyon da şifre testinin ölçtüğü
unsurlardandır.

Şifre testi sonucu düşük çıkarsa:
Çocuğunuzla sıkıcı olmayan yazı çalışmaları yapmak.
Kodlama yapılan bulmacalar çözmek çözdürmek.
6. Labirentler:
Performans bölümünün diğer alt testlerinde bir sorun çıkarsa uygulanacal yedek alt testtir.

Wisc-r Zeka Testi Seviyeleri

140 – üstü Dahi ve üstü
130 – 139 Çok üstün
120 – 129 Üstün
110 – 119 Parlak zeka
90 – 109 Normal zeka
80 – 89 Donuk normal
70 – 79 Sınır zeka
69 – altı Zeka geriliği

Kocaeli Wisc-R Zeka Testi Merkezi

Ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan Wisc-r Zeka Testi; alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama esaslarının belirginliği, psikometrik özelliklerinin temin edici olması bu ölçeğin tercih edilmesine katkıda bulunmaktadır.

 

Kocaeli Wisc-r Zeka Testi Sonuçları:

WISC-R zekâ testi sonuçları bireyi tanıma anlamında en önemli ipuçlarını verebilmektedir.

Wisc-r zeka testi sonuçları bireyin zekâ düzeyini ve özelliklerini, bireyin geliştirmesi gereken ya da üstün olan becerilerini ortaya çıkaran en güvenilir test olduğu için sonuçları devlet kurumları içinde (okul, hastane vb.) oldukça önemlidir.

Örneğin;

Wisc-r zeka testi sonuçları, üstün zeka olarak ortaya çıkan birey için ilgi alanları ve üstün olan becerileri yönünde bir eğitim planı oluşturulabilir. Tam tersi zekâ düzeyi sınırın altında ve geride olan bireyler içinde geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek yine özel bir eğitim planı oluşturulabilir.

Her iki durum içinde devletin sunduğu ücretsiz özel eğitim imkânlarından yararlanılabilir. Bunların dışında test sonuçları, hiperaktivite, dikkat eksikliği, özel öğrenme güçlüğü gibi durumlarla ilgili olarak da aileyi ve okulu bilgilendirme, yönlendirme imkânı sunmaktadır.

WISC-R zeka testi 1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır. Kısaca W-B (Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS (Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir. 1949 yılında David Wecshler (1896-1981) tarafından geliştirilmiş, 6-16, 11yaşlarındaki çocuklar için WISC’i (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC-R (Revised) ortaya çıkmıştır. Wechsler daha sonra 4-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklar için WPPSI’i (Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği) hazırlamıştır. Wechsler ölçeklerinin hedeflediği yaş grupları birbirlerinden farklı olmakla birlikte her üç ölçekte de Sözel ve Yapım (Performans) bölümleri bulunmaktadır.

Wisc-r zeka testi sonuçlarında her iki bölümde birbirlerinden farklı alt bölüm ya da ölçeklerden oluşmaktadır. Wechsler’in getirdiği yeni sistemin en önemli yararı, çocuğun yerini kendi yaşıtları içerisinde görebilmek ve zaman içerisinde bazı karşılaştırmalara gidebilmektir.

6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60 – 70 dakikada uygulanır.

Kocaeli Neden Wisc-r Zeka Testi Uygulatmalıyım?

Wisc-r zekayı çeşitli boyutlardan oluşan bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Wisc-r zeka testinde her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki belirgin sapmalar klinik veri niteliği taşır.

Deneyimli bir wisc-r uygulayıcısı yaşantısal gözlemleriyle birlikte bu sapmaları yorumlayabilir ve muhtemel patolojileri tespit edebilir (Özel öğrenme güçlüğü, disleksi gibi). Ayrıca üstün yetenekli çocuklara eğitim veren resmi okul ve kurumlar yalnızca Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedirler.

Wisc-r zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilmenin yanında, çocuğunuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak olası sorunlar konusunda erken önlem alma şansına sahip olacaksınız.

Wisc-r Zeka Testi Soruları:

Wisc-r zeka testi soruları 2 ana başlıktan oluşur.

Wisc-r zeka testi soruları 1. grup

  1. A) Sözel

1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.

2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.

3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.

4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.

5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.

6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

Wisc-r zeka testi soruları 2. grup

  1. B) Performans

1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.

2-Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.

3-Küplerle Desen; Görsel–hareketsel–mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.

4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça–bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.

5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.

6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür-zemin algısıyla ilgili bir alt testtir.

*Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

Kocaeli WISC-R Testi’nde Sözel ve Performans Bölümlerinin Farkı Nedir?

WISC-R Testi’nde sözel bölüm, çocuğunuzun kelime ve ifade bazlı becerilerini ölçer. Bu bölümde genel bilgi, yargılama, aritmetik gibi alt testler vardır. WISC-R Testi’nin performans bölümü ise çocuğunuzun zihinsel resimlendirme, şekillendirme ve hizalama becerilerini ölçer. WISC-R Testi’nin performans bölümü bu yüzden daha çok görsel ve elle manipule edilebilen alt testlere sahiptir. Bu alt testler: Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre ve ek test olarak Labirentler’dir.

Şimdi teker teker her alt testin neleri ölçtüğüne bakalım:

Kocaeli WISC-R Performans Bölümü Alt Testleri

1. Resim Tamamlama: Çocuğunuzun görsel dikkatini ölçmeye yarayan bir alt testir. Çocuğunuzdan bir resimde (objede) eksik olan detayları göstermesi ve söylemesi istenir.

*Eğer çocuğunuzun skoru bu alt testte düşük çıkarsa: Çocuğunuzun görsel dikkatini yoğunlaştırabilmesi için onu puzzle tarzı oyuncaklara teşvik etmek, onunla birlikte oynamak ve zorlandığı yerlerde yardım etmek çocuğunuzun zamanla görsel dikkatini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Çok ekstrem durumlarda, eğer bu alt testte ve performans bölümünün birçok diğer alt testinde çocuğunuzun skoru çok düşükse, bir nörolojik test veya muayene yapılması gerekebilir.

2. Resim Düzenleme: Çocuğunuzun görsel dikkatiyle birlikte, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğini ölçer. Hem kısa-dönemli (short-term memory), hem de çalışan hafızanın (working memory) devreye girdiği bir alt testtir.

*Eğer çocuğunuzun skoru bu alt testte düşük çıkarsa: Çocuğunuzla görsel olarak mantıklı bir akışı olan, yaşına uygun filmler izlemeniz, ve size “Neden?” soruları sorduğunda, soruların asıl cevabını vermeniz çocuğunuzda zamanla bu becerilerini gelişmesini sağlayacaktır. Ayrıca çocuğunuz okumayı biliyorsa, resimli çocuk hikayelerini okuması da ona katkıda bulunacaktır.

3. Küplerle Desen: WISC-R Küplerle Desen testi görsel zeka ile ilgili birçok unsuru ölçer. Bu unsurlardan ilki, çocuğun gördüğü deseni, kısa-dönemli hafızasına atabilmesi ve kendi küpleriyle deseni yaparken işleyen hafızasını kullanabilmesidir. Ayrıca bu alt testte ellerle manipulasyon, dolayısıyla görsel algı ile hareketsel koordinasyonun birleştirilebilmesi (örneğin, araba kullanırkenki gibi) son derece önemlidir. Eğer çocuğunuzun küplerle desen alt testtindeki skoru ortalamanın üstü veya çok üstündeyse, çocuğunuzun görsel ve çevresel manipulasyon kabiliyeti oldukça yüksek demektir. Bu da onun gelecekte son derece iyi bir mimar veya mühendis (inşaat, motor, araba) olabileceğinin göstergesidir. Bu çocuklar parçanın çevreyle ilişkisinde son derece kabiliyetlidirler. Eğer ki, çocuğunuzun Sözel alt testteki skorları genel olarak düşük, ancak Küplerle Desen skoru çok yüksekse, bu, çocuğunuzun insanlarla çok iletişim kurmadan obje manipulasyonu aktiviteleri yapmayı sevdiğini gösterir. Ki bugün bilgisayardan arabaya kullandığımız tüm araçlar, bu tarz içedönük mizaca sahip başarılı mühendisler tarafından dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

*Eğer çocuğunuzun skoru bu alt testte düşük çıkarsa: Çocuğunuzla sık sık puzzle ve LEGO oynayın. Kişisel cisimlerin olduğu oyuncaklardan çok (Barbie, Action Man gibi), parçasal oyuncaklar alın (Küpler, Domino taşları, Mikado, Jenga, Lego, Puzzle gibi). Benim kendi pratiğimde çok sık farkettiğim bir durum, özellikle kız çocuklarının Küplerle Desen skorlarının genel olarak düşük çıkmasıdır. Bunun sebebi de, aileler kız çocuklarına yukarıda örneğini verdiğim parçasal oyuncaklardan ziyade, Barbie ve Barbie evi gibi, cisimlerin hazır olduğu oyuncaklar almalıdır. Oysaki, kız çocukları da Puzzle ve Lego gibi oyuncaklarla oynamaya teşvik edilmelidir.

4. Parça Birleştirme: Çocuğunuzun parça bütün ilişkisini kavrayabilme ve görsel-hareketsel koordinasyon yeteneğini ölçer.

*Eğer çocuğunuzun skoru bu alt testte düşük çıkarsa: Çocuğunuzla puzzle oynamak, objelerin parça kısımlarını sorduğunda cevap vermek (Örneğin, ”Arabanın arka tarafına ne denir?” “Tampon.”) çocuğunuzun parça-bütün ilişkisi kurabilme yeteneğini geliştirecektir.

5. Şifre: Şifre testi, çocuğunuzun okulda not alabilme becerisinin çok iyi bir göstergesidir. Bu alt testte çocuğunuzun kalem manipulasyon kabiliyeti, kısa-dönemli hafızasına attığı bilgileri işleyebilme ve hatırlayabilme yeteneği ve konsantrasyon verebilme yeteneği ölçülür. Psikomotor hızı ve görsel-hareketsel koordinasyon da şifre testinin ölçtüğü unsurlardandır.

*Eğer çocuğunuzun skoru bu alt testte düşük çıkarsa: Çocuğunuzla sıkıcı olmayan yazı çalışmaları yapmak, (örneğin, siz bir harf veya şekil çiziyorsunuz, o da aynısını kendi kağıdına çiziyor.), eğer çocuğunuz okula gidiyorsa gün aşırı okulda aldığı notları kontrol etmek ve nasıl olduğunu inceleyip öğretmeniyle bu konuda konuşmak, çocuğunuzun zamanla yukarıda belirtlen becerileri geliştirmesine yardımcı olacaktır.

6. Labirentler: Labirent testi de, şifre testi gibi çocuğunuzun kalem manipulasyon ve görsel-hareketsel koordinasyon kabiliyetlerini ölçtüğü gibi, sorun çözebilme yeteneğini ve yaklaşımını da gösterir.

*Eğer çocuğunuzun skoru bu alt testte düşük çıkarsa: Çocuğunuza kitapçılarda satılan çocuk dergilerinden satın alın ve buradaki problemleri, labirentleri, eksiği-bulma testlerini bazen birlikte çözün, bazen ona tek başına çözdürün.

*Anne-babalara önemli not: Bir önceki yazımda da belirttiğim gibi, anne-babalar çocuklarına WISC-R testi yaptıracaklarsa veya yaptırmışlarsa çocuklarına kesinlikle bir performans tedirginliği yansıtmamalılardır. Hatta bu yazıda öğrendikleri bilgilier kesinlikle çocuklarıyla paylaşılmamalıdır. Bu bilgileri paylaşmak veya çocuğunuzu WISC-R testine ‘çalıştırmak’ sadece çocuğunuzun test sonuçlarının normali yansıtmamasına ve geleceğinin bundan oldukça etkilenmesine sebep olur. Çocukların zekası oldukça esnektir, ve bir o kadar da etkileşime açıktır. Dolayısıyla WISC-R testinden aldığınız sonuçları çocuğunuzun geliştirilmesi veya dikkat edilmesi gereken yönleri olarak değerlendirmeniz hem çocuğunuzun geleceği, hem de sizin çocuğunuzla ilişkinizin korunması açısından son derece önemlidir.

Tüm anne-babalara çocuklarıyla güzel etkileşimler dileriz,

Kocaeli Kariyer Polikliniği Kocaeli Merkezli Bir Bireysel Koçluk – Psikolojik Danışmanlık – Aile Danışmanlığı Merkezi olup, Türkiye’de 14 ilde şubesi ile hizmet vermektedir. Randevu almak için lütfen arayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bizimle İletişime Geçin!
Back To Top