skip to Main Content
+90 262 332 18 41 kocaeliailedanismanligi@gmail.com
Kocaeli Projektif Testler Uygulaması

Kocaeli Projektif Testler Uygulaması

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA BAĞLI

KOCAELİ AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Kocaeli İrtibat Bilgileri

Cep No       : 530/7997341

Sabit No     : 262/3321841

Kocaeli Projektif Testler Uygulaması

Bir çok projektif test vardır. Ancak ülkemizde en yaygın kullanılan projektif testler, Tematik Algı, SAT, Rorschach Testi, Louisa Duss ve Beier Cümle Tamamlama Testi’dir.

Rorschach Testi: 10 mürekkep lekesinden oluşur. Her bir mürekkep lekesi gösterilirken, test olan bireyden, bu lekelerde ne gördüğünü söylemesi istenir. Test olan kişiden, 10 mürekkep lekesini tekrar dikkatle gözden geçirmesi istenir ve her lekenin hangi parçasının belirli yanıtlara yol açtığını belirtmesi istenir.

Rorschach testi (Rorschach mürekkep lekesi testi, Rorschach tekniği, mürekkep lekesi testi olarak da bilinir), deneklerin algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden psikolojik bir testtir. Bazı psikologlar, bir kişinin kişilik özellikleri ve duygusal işleyişini incelemek için bu testi kullanır . Özellikle hastalar kendi düşünme süreçlerini açıkça anlatmak için isteksiz olduğu durumlarda altta yatan düşünce bozukluğu tespit etmek için kullanılır. Test ismini yaratıcısı İsviçreli psikiyatrist Hermann Rorschach’dan almıştır.

Test puanlamasının bir bölümü nesneldir. Rorschach testi kendine özgü bir çok yanıtın nicelik olarak betimlenmesi ve hesaplanması için normlara
sahiptir.


Tematik Algı Testi:
 (TAT) Klinik psikologlarca en sık kullanalın testlerden biridir. 1935 yıllarında Murray tarafından yayınlanmıştır. 41 karttan  oluşan testte erkekler ve kadınlar için ayrı resimler, bir de boş kart vardır. Birey her resme ilişkin başı ve sonu olan, konulu bir öykü anlatmak zorundadır. Resimlerdeki kişilerin neler düşündüğünü ve hissettiğini de açıklanması istenir. Bunun sonucunda birey çoğu kez resimdeki karakterlerden biri ile özdeşim kurar ve öykü bireyin yaşantılarını yansıtır. Bu yolla bireyin duygu ve arzuları ortaya çıkmış olur.

Beier Cümle Tamamlama Testi: Psikoloji öğrecilerinin eğitim amacıyla ilk uyguladıkları testlerden biridir. Kişilik hakkında fazla bilgi vermese de rehberlik merkezlerinden sık kullanılan bir testtir. Çünkü, uygulaması kolaydır. Bu test kelime çağrışım yönteminin bir başka çeşididir. Bu test ilgileri, tutumları, arzuları, üzüntüleri kişiliğin diğer önemli taraflarını ortaya çıkarır. Cümle tamamlama testinde deneğe yarım bırakılmış bir dizi cümle verilir. Uygulayan kişi, bu yarım cümleleri yüksek sesle okuyup, deneğin cümleleri fazla
düşünmeden, içinden geldiği gibi tamamlamasını ister.

Bir İnsan Çiz Testi

Bir İnsan Çiz Testi, grafik anlatımla gerçekleşti­rilen projektif bir testtir. Tek tek ve grup halinde ki­şilere uygulanabilir. Yaş sınırı yoktur. Anlamlı resim çizebilecek her yaştaki deneğe uygulanabilir. Test uygulanacak kişiye bir kâğıt, bir kurşun kalem ve bir silgi verilir. Yapacağı resmin konusu hakkında kısaca: «Bir insan resmi çiz!» talimatı ve­rilir.

Zeka testleri bebek ve çocukların gelişim seyrini takip etmede uzman ve ailelere hayati önemi olan bilgi ve sonuçlar sunabilme kapasitesine sahip veri toplama araçlarıdır. Zeka ve Gelişim Testi  uygulayan bir aile ile uygulamayan aile arasında önemli avantaj farklılıkları vardır. Çocuğunun zihinsel gelişimini bilen bir aile erken önlem almada, telafi eğitimleri için olanaklar sunmada, beceri ve yeterlilikleri doğrultusunda ilgili alanlara yönlendirmede çerçevesi belirgin bir yol haritasına sahip olmuş olur.

Bireyin zekâsı hakkında güvenilir bir fikir edinmenin yolu, bireyi çözümü yüksek zihni işlemlerin kullanılmasını gerektiren problemlerle karşı karşıya getirmek ve bireyin yaptıklarını objektif olarak saptamaktır. Bunu yaparken uygulamayı yapacak uzmanların ilgili testle ilgili eğitim almış olmaları ve deneyimli olmaları hayati önem arz eder. Kurumumuzda görev yapan testörler gerekli eğitimleri tamamlamış ve uygulama yeterliliği ve deneyimine sahip uzman psikolog, psikolojik danışman ve aile danışmanlarından oluşmaktadır.

 

Zeka ve Gelişim Testi Uygulamaları

Kurumlarımızda Uygulanan Diğer Testler

 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Cattel Zeka Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Metropolitian Okul Olgunluğu Testi
 • Rorschach Testi Projektif Testi
 • Conner’s Anne Baba Derecelendirme Ölçeği
 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck Umutsuzluk Ölçeği
 • Sosyal Destek Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Stres Düzeyi Ölçeği
 • Sosyal Uyum Ölçeği
 • Rorschach Mürekkep Lekesi Testi:

Mürekkep lekelerinden oluşan on kart yoluyla uygulanır. İlk defa şizofren, manik, histerik ve diğer klinik grupların farklı algılama dozları olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bireyleri normal ve anormal olarak ayırt etmede bu algısal özelliklerin önemli olduğu gözlemlenmiştir. Ruh hastalıkların teşhisinde kullanılmaktadır. Uygulamak için özel eğitim gerekmektedir.

 • Children’s Apperception Test (C.A.T.):

Çocuklar için uygulanan sözel bir testtir. Bireysel olarak uygulanır. 3-10 yaş çocuklarına uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. Projektif yaklaşımlı olan test, hayvanlarla ilgili düzenlenmiş 10 resimden oluşmaktadır.

 • Beier Çocuk ve Yetişkinler için Cümle Tamamlama Testi:

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul , işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir. Testin A ve B formu vardır. A formu, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, daha yukarıdaki yaşlara özgü bir testtir. A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır.

 • Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi:

4-12 yaş arasındaki çocukların iç dünyalarını ve olası çatışmalarını anlamak için psikanalitik teori temelli hazırlanmış bir

projektif testtir. 10 tane tamamlanmış öyküden oluşan test bireysel olarak uygulanır. Testte zaman sınırlaması yoktur.

 • Tematik Algı Testi (T.A.T.):

T.A.T. 30 tane resim kartından oluşmaktadır. Resimler uyarıcı olarak kişide düşünmeyi canlandırabileceği kişiler arası ilişkileri kendine özgü biçimde alabileceği içerikte hazırlanmıştır. Resimler somut ve ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek şekilde silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır. T.A.T. çocuklar, gençler ve yetişkinlerin komplekslerini, heyecanlarını, duygularını ve önemli ihtiyaçlarını açığa çıkarmak için uygulanmaktadır. Yetişkinler ve gençler olarak ikiye ayrılır.

 • Peri Masalları Testi:

Çocuğun aile dinamikleri, çatışmaları, kaygısının doğası, agresyonu gibi ruhsal dinamiklerinin ortaya çıkmasına olanak veren projektif bir testtir.

 • Koppıtz İnsan Çizim Testi

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
Mürekkep lekelerinden oluşan on kart yoluyla uygulanır. İlk defa şizofren, manik, histerik ve diğer klinik grupların farklı algılama dozları olduğu belirlenmiştir.

Kocaeli İrtibat Bilgileri

Cep No       : 530/7997341

Sabit No     : 262/3321841

 

 

Kocaeli Kariyer Polikliniği Kocaeli Merkezli Bir Bireysel Koçluk – Psikolojik Danışmanlık – Aile Danışmanlığı Merkezi olup, Türkiye’de 14 ilde şubesi ile hizmet vermektedir. Randevu almak için lütfen arayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bizimle İletişime Geçin!
Back To Top